detechn logo

惪特博客

 • 文章

  1.7W+
 • 评论

  3.5W+
 • 浏览

  795W+
 • 标签

  7.2K+
一篇关于月亮的诗歌

一篇关于月亮的诗歌

《水调歌头》丙辰中秋,欢饮达旦大醉,作此篇,兼怀子由苏轼明月几时有?把酒问青天。 不知天上宫阙,今夕是何年?我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。 起舞弄清影,何似在人间?转朱阁,低绮户...

269
《朦胧诗选(新编)》Azw3+Mobi+Epub+Pdf

《朦胧诗选(新编)》Azw3+Mobi+Epub+Pdf

本次选本收录了15位蜚声当代诗坛的诗人共150篇作品,以作者出生时间为序排列,选取了作者不同时期的作品,综合呈现。具体作者包括:食指、北岛、江河、芒克、舒婷、杨炼、梁小斌、翟永明、顾城、欧阳江河...

721
《商禽诗全集》Azw3+Mobi+Epub

《商禽诗全集》Azw3+Mobi+Epub

他做过码头临时工、园丁、卡车司机,卖过牛肉面。一九六〇年开始,以笔名“商禽”发表诗作,震惊文坛,被 誉为台湾现代诗最重要的开拓者与奠基人之一。 商禽的诗作量少而质精,散文诗的创作形式以及超...

278
《孩子们的诗》Azw3+Epub+Pdf

《孩子们的诗》Azw3+Epub+Pdf

书中有灵气的诗句包括但不限于以下: *我的眼睛/很小很小/有时遇到心事/就连两行泪/也装不下——陈科全, 八岁 *灯把黑夜/烫了一个洞——姜二嫚,七岁 *春天来了/我去小溪边砸冰/把春...

347
《作家榜经典文库:唐诗三百首》pdf+azw3+epub+mobi

《作家榜经典文库:唐诗三百首》pdf+azw3+epub+mobi

### 内容简介 清代诗学名家蘅塘退士,为启蒙孩童掌握唐诗精髓,搜集通读唐诗,呕心推敲增删,在夫人徐兰英的协助下,精选李白、杜甫、王维、白居易、李商隐、孟浩然等77位文学大师的310首经典...

912
爱国主义情怀的诗歌

爱国主义情怀的诗歌

**1、《为你祝福,我的祖国》** 我的祖国, 曾记否, 六十年前, 风雨飘摇中, 千疮百孔中, 你颤颤巍巍地...

270
描述幸福生活的诗歌

描述幸福生活的诗歌

1、《幸福生活亚克西》  新年时节满欢喜  小孩出生手好细  奶粉问题很没戏  什么亚克西什么亚克西呀***的政策亚克西  游戏玩得很入魔  可是我要骑摩托  **逼...

269
赞美祖国的诗歌

赞美祖国的诗歌

1、《祖国啊祖国》 祖国啊!您看 东方红了 春天来了 百年睡狮醒来了 她吼一吼 世界也要抖三抖 ...

449
赞美祖国的诗歌

赞美祖国的诗歌

1、《祖国啊祖国》 祖国啊!您看 东方红了 春天来了 百年睡狮醒来了 她吼一吼 世界也要抖三抖 ...

312
最全中文诗歌古典文集数据库

最全中文诗歌古典文集数据库

最全的中华古典文集数据库, 包含 5.5 万首唐诗、26 万首宋诗和 2.1 万首宋词.和其他古典文集。 诗人包括唐宋两朝近 1.4 万古诗人, 和两宋时期 1.5 千古词人. 数据来源于互联网...

1721