function is_inline($point=array(), $poly=array()){
  $point_x = $point['x'];
  $point_y = $point['y'];

  $in_line = false;
  for ($i=0, $L=count($poly),$j=$L - 1; $i < $L; $j = $i, $i++){

    //获取相邻2个点
    $sx = $poly[$i]['x'];
    $sy = $poly[$i]['y'];
    $tx = $poly[$j]['x'];
    $ty = $poly[$j]['y'];

    // 点与多边形顶点重合
    if(($sx === $point_x && $sy === $point_y) || ($tx === $point_x && $ty === $point_y)) {
      return true;
    }

    // 判断线段两端点是否在射线两侧
    if(($sy < $point_y && $ty >= $point_y) || ($sy >= $point_y && $ty < $point_y)) {
      // 线段上与射线 Y 坐标相同的点的 X 坐标
      $x = $sx + ($point_y - $sy) * ($tx - $sx) / ($ty - $sy);

      // 点在多边形的边上
      if($x === $point_x) {
        return true;
      }

      // 射线穿过多边形的边界
      if($x > $point_x) {$in_line = !$in_line; }
    }
  }
  return $in_line;
}